Menu

 Doen is de kunst!

Creativiteit is in ieder mens. Door deze creativiteit te stimuleren, met respect en ruimte voor de eigenheid en het experiment, kan ieder ongekende mogelijkheden in zichzelf ontdekken. Er ontstaat zelfvertrouwen om dromen waar te maken, zichzelf durven te zijn en zichzelf te laten zien.
 
 
 
Artpower kan benaderd worden voor:
 
Educatie in beeldende vorming/kunst, techniek en natuur voor basisscholen in het kader van Dagarrangement en Brede School. Tijdens de lessen wordt aandacht geschonken aan het uitbreiden van de woordenschat en/of versterking van het rekenen.
 
Kunstlessen in de Kinderkunstclub, het jongerenatelier of aan volwassenen, met een breed scala aan materiaalgebruik, waarbij ingegaan wordt op individuele wensen.
  
Bijzondere projecten muurschilderingen of projecten waarbij met natuurlijke materialen nieuwe beelden worden gemaakt, bijvoorbeeld een oerkoe van leem of een puinmuur in de vorm van een vis.